ABD’deki Kolluk Kuvvetleri Hakkında Merak Edilenler

ABD’de faaliyet gösteren kolluk kuvvetleri hakkında merak edilen birçok konu var. Sıklıkla birbirleriyle karıştırılan ve aslında ABD’deki kolluk kuvvetlerinin birbirinden farklı iki tarafını ifade eden ‘State Police’ ile ‘Federal Police’, ‘otoyol devriyesi’, ‘şerif ofisi’ gibi kavramları sizin için açıklıyoruz.

Federal Police (Feds)

En kısa haliyle tanımlamamız gerekirse ‘federal police’ (’Feds’), Amerikan federal hükümetinin ülkeyi bütün halinde etkileyen meselelere ilişkin kanunları ve kamu düzenini korumak adına yetkilendirdiği kolluk kuvvetleridir.

Federal kolluk kuvvetleri;

  • Suçu tespit etme,
  • Suçu önleme,
  • Soruşturma yapma,
  • Suç işlediği tespit edilen kişileri tutuklama

gibi yetki ve işlevlere sahiptir.

Federal kolluk kuvvetleri arasındaki en geniş soruşturma yetkisine FBI sahiptir. FBI; terörizmden siber suçlara, yolsuzluklardan sivil haklara kadar birçok farklı alanda soruşturma yürütme yetkisine sahiptir.

FBI, suç işleyen kişileri tutuklama ve dava açma yetkisine sahiptir ve bazı durumlarda polisle birlikte çalışabilir.

ABD’de faaliyet gösteren diğer federal teşkilatlar arasında CIA, NASA, Amtrak, NSA ve DEA gibi kuruluşlar bulunmaktadır.

State Police

‘State police’ (’eyalet polisi’) ise her eyalet için özel olarak görevlendirilmiş kolluk kuvvetleridir. Bu polisler, her ABD eyaletine özgü yasaları uygular ve eyalet çapındaki cezai soruşturmaları yürütür. Yürüttükleri operasyonlar genelde eyaletin sınırları içindedir ve amaçları eyalet yasalarının uygulanmasıdır.

State police’, yetki alanı itibarıyla da federal polislerden ayrılır. ABD’nin tamamını ilgilendiren temel konularla ilgilenen federal kolluk kuvvetlerinin aksine ‘state police’, sorumlu olduğu eyaletteki soruşturmaları denetler. Aynı zamanda yerel teşkilatların kaynaklarının ve yetki sınırlarının ötesine geçen bazı soruşturmalarda ve acil durumlarda, il ve ilçe belediyelerine bağlı olarak çalışan ve yerel suçları araştıran yerel polise yardımcı olur. Bazı eyaletlerde ‘state police’i temsilen, onun yetkileriyle donatılmış bir ‘highway patrol’ birimi bulunur.

Highway Patrol

Highway Patrol’ (otoyol devriyesi, bir diğer adıyla ‘state troopers’) biriminin ana sorumluluk alanı; eyaletlerde ve şehirler arası yollarda güvenliği sağlamak, araçların hız kontrolü, kazalara ve acil durumlara müdahale ve yerel kolluk kuvvetlerine yardım gibi konuları kapsar.

ABD’de 1910 yılından itibaren motorlu taşıt sayısında bir artış gözlendi ve otoyollardaki asayişin sağlanması gerekliliği, ‘state police’ teşkilatlarına bazı eklemeler yapılmasını da beraberinde getirdi. Bu isteğe cevap vermek üzere ortaya çıkan ‘highway patrol’ polis memurları, trafik düzenini sağlamak haricinde otoyol yakınında işlenen suçların araştırılması süreçlerini de yürütmekle yetkilidir.

Sheriff’s Office

Amerikan filmlerinde sıklıkla karşılaştığımız ‘şerif’ ve bağlı bulunduğu ofis, yetki alanı bakımından polis departmanlarından ayrılır. Şerif ofisinin bütün ülkede yetkileri bulunurken, polis departmanları bağlı bulundukları şehir, bölge, köy ve kasabalarda yetki sahibidir. Şerif ofisleri, ayrıca eyalet tarafından çeşitli ilçe ve bağımsız şehirlere hizmet amacıyla görevlendirilir. Bu ofisin başında bulunan ‘şerif’, genellikle seçimle işbaşına getirilir.

Merak Edilenler

California’da beni federaller tutuklayabilir mi?

ABD sınırlarında bulunan bölgelerde federal ajanlar, suçüstü yakaladıkları veya ABD yasalarını ağır bir şekilde ihlal ettiğine inanmak için makul gerekçelere sahip oldukları kişileri tutuklayabilir. Yabancı topraklarda ise, ev sahibi ülkenin rızası ve Kongre’nin FBI veya başka bir federal kolluk kuvvetine yetki verdiği özel durumlar haricinde tutuklama yetkileri bulunmaz.

‘State Police’in yetkisinin sınırları nelerdir?

Bu polisler, belirli bir suç türüne odaklanmakla birlikte genel olarak da tüm suçları soruşturma yetkisine sahiptir. ABD’de farklı suçlar için farklı birimler bulunur; örneğin ALE (‘Alcohol Law Enforcement’) memurları alkol ve piyango yasalarını uygulama konusunda birinci dereceden yetki sahibidir. Ancak bu birimde görevli polisler de diğer cezai suçları soruşturma ve tutuklama yapma yetkisine sahiptir.

FBI, bir ulusal polis gücü mü?

Hayır, FBI kolluk kuvvetleri sorumlulukları taşıyan çok sayıda federal kurumdan biri. FBI, ABD’nin karşı karşıya olduğu en ciddi güvenlik tehditlerini ele almak için ülke ve dünya çapında çalışabilir ve birçok farklı birimle işbirliği yapabilir.

ABD’de toplamda kaç farklı polis departmanı var?

FBI’a göre, ABD’de toplam 18.000 farklı polis departmanı bulunuyor. Bu departmanlar farklı eyalet, şehir ve ilçe yasalarına tabi olarak çalışıyor, farklı politikalar ve eğitim programlarıyla hareket ediyor. ABD’de polis departmanlarının büyüklükleri, yapıları ve yönetim şekilleri açısından ülke genelinde belirlenmiş bir standart bulunmamakta.

Kaynak: justice.gov, bjs.ops.gov, FBI

Bu gönderiyi paylaşın:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email