USCIS’ten yeni imkan: İşten çıkarılan göçmenler, zorlayıcı koşullara bağlı çalışma izni alabilecek!

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), zorlayıcı koşullara bağlı alınan çalışma iznine başvuru ve uygunluk kriterleri ile ilgili yeni bir kılavuz yayınladı. Bu kılavuz, H-1B vizesi sahiplerine ve istihdama dayalı Green Card bekleyen diğer kişilere yardımcı olacak.

Bu yeni kılavuza göre,

 • işten çıkarılma
 • göçmen olmayan statü kaybı

sebeplerinden kaynaklanan olumsuz koşullarla karşı karşıya kalan kişi, iş kaybıyla ilişkili olağan zorlukların ötesinde zorlayıcı koşullarla karşı karşıya kalırsa, çalışma izni (EAD) almaya hak kazanabilecek.

Bu imkan 2017’de getirilmekle beraber, Trump yönetiminde çok fazla uygulama alanı bulamamıştı.

Zorlayıcı koşullara bağlı alınan çalışma izni nedir?

İşten çıkarılma veya göçmen olmayan statünün kaybıyla karşı karşıya kalan kişiler, iş kaybıyla ilişkili normal zorlukların ötesinde zorlayıcı koşullar yaşarlarsa, çalışma izni (EAD) alabilirler. USCIS, göçmen vizesi başvurularındaki birikmeler nedeniyle gecikmelerle karşılaşan onaylı istihdam temelli göçmen vizesi başvurucularına çalışma izni (EAD) verebilir.

Bu belge, acil durumlar veya kişisel zorluklar nedeniyle çalışma iznine ihtiyaç duyan bireyler için geçerlidir. USCIS, çeşitli koşulları değerlendirerek, başvuru sahiplerinin zorlayıcı nedenlere dayalı çalışma izni taleplerini inceler.

Bu çalışma izni, zorlayıcı koşullara bağlı olarak verilen bir geçici önlemdir ve özellikle yasal daimi ikamet sürecinde olan bireylerin ani bir şekilde çalışmayı bırakmak ve Amerika Birleşik Devletleri’ni terk etmek zorunda kalabilecekleri durumları ele almaya yöneliktir.

Bu çalışma izninin alınmasını sağlayabilecek zorlayıcı koşullar olarak kabul edilebilecek durumlar şunlardır:

Ciddi hastalık veya engellilik, işveren anlaşmazlığı veya misilleme, başvuru sahibinin önemli ölçüde zarar görmesi veya işveren için önemli bir aksaklık. Bu zorlayıcı koşullar arasında ev kaybı riski, çocukların okuldan alınması veya iş kaybı nedeniyle anavatana geri dönmek zorunda kalma, ev içi şiddet, cinsel saldırı, insan ticareti mağduriyeti, ciddi sağlık sorunları veya ölüm vakaları gibi durumlar da yer alabilir.

Kılavuz, “zorlayıcı koşullar” teriminin yönetmelikte tanımlanmadığını ve memurların başvuru sahiplerinin sunduğu kanıtlara dayanarak duruma göre takdir yetkisine sahip olduğunu belirtmektedir.

Başvuru sürecinde, zorlayıcı nedenleri kanıtlamak için belgeler, kanıtlar ve gerekli formlar sunulmalıdır. İşte yayınlanan kılavuza göre,

Zorlayıcı koşullara bağlı olarak EAD başvurusu için uygunluk koşulları:

 • 1, 2 veya 3. istihdam temelli tercih kategorisinde onaylanmış bir Form I-140’ın asıl lehtarı olmak.
 • Form I-765’i doldururken geçerli göçmen olmayan statüde (E-3, H-1B, H-1B1, O-1 veya L-1) veya yetkili ek süre içinde olmak.
 • Statü değiştirme başvurusunda bulunmamış olmak.
 • Vize Bültenindeki öncelik tarihine göre göçmen vizesinin mevcut olmaması.
 • Gereken şekilde parmak izi vermek
 • Ağır bir suçtan veya iki ya da daha fazla kabahatten hüküm giymemiş olmak.
 • USCIS’in takdirine bağlı olarak istihdam izni verilmesini haklı gösteren zorlayıcı koşulların gösterilmesi.
  • Başvuru sahipleri, zorlayıcı koşulları göstermek için ipotek kayıtları veya uzun vadeli kira kayıtları gibi kanıtlar sunabilirler.

Zorlayıcı koşullara dayalı çalışma izni, yasal daimi ikamet (Green Card) yolundaki bireyleri aniden çalışmayı bırakmaya ve Amerika Birleşik Devletleri’ni terk etmeye zorlayabilecek olanlar da dahil olmak üzere özellikle zor durumları ele almayı amaçlayan geçici bir önlemdir.

Bu belge, başvuru sahibine belirli bir süreyle sınırlı çalışma izni sağlar. Zorlayıcı koşulların etkisi azaldığında veya ortadan kalktığında, başvuru sahibi normal çalışma izni yollarını takip etmelidir.

Zorlayıcı koşullara bağlı alınan çalışma izni, her seferinde bir yıl yenilenebilir ve otomatik yenileme yapılamaz.

Belirtmek gerekir ki zorlayıcı koşullara bağlı çalışma izni alan bir kişinin, ABD’de uzun vadeli kalmak ve çalışabilmek için başka çözümler de araması gerekecektir. Yeni bir H-1B vizesi, daimi ikamet (Green Card) gibi…

İstihdam temelli göçmen vizeleri için ülke başına sınır ve düşük yıllık seviyeler nedeniyle istihdam temelli Green Card bekleme süreleri yıllar, hatta on yıllar sürebilmektedir. Yeni kılavuzun amacı, yüksek vasıflı yabancıların öngörülemeyen koşullar nedeniyle Amerika’yı terk etmek zorunda kalmamalarını sağlamak için mevcut bir USCIS aracının daha fazla kullanılmasını sağlamaktır.

Kaynak: USCIS

Bu gönderiyi paylaşın:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email