Kaliforniya Nasıl Eyalet Oldu: Altına Hücum (Gold Rush)

gold rush altına hücum

Kaliforniya’daki Altına Hücum (Gold Rush), 24 Ocak 1848 tarihinde Coloma bölgesinde altın bulunmasıyla başladı. Sutter’s Mill bölgesinde altın bulunduğu haberi hızla yayıldı ve Amerika’nın çeşitli yerlerinden 300.000’e yakın kişi altın aramak üzere Kaliforniya’ya geldi.

Bulunan altın sayesinde zor günlerden geçen Amerikan ekonomisi yeniden canlandı. Ani nüfus artışı sonucunda 1850 Uzlaşması yapıldı ve Kaliforniya eyalet oldu.

Altına Hücum ve Kırk Dokuzlular Nedir?

‘Altına hücum’ döneminde altın arama amacıyla Kaliforniya’ya göç eden kişilere ‘Kırk Dokuzlular’ (Forty Niners) adı veriliyor.

‘Kırk Dokuzlular’ (Forty Niners), Altına Hücum döneminde Kaliforniya’ya akın etti. Adını 1849 yılından alan bu grubun içinde Amerika dışından gelen ve altın aramaya çıkan insanlar da vardı. Bu dönemde dünyanın çeşitli bölgelerinden Amerika’ya akın eden kişiler, geldikleri yerlerdeki nüfusun artıp çeşitlenmesine neden oldu. Bu süreç sonunda nüfus ve ticaret arttı, ekonomi büyüdü ve küçük yerleşim yerleri şehirlere dönüştü.

İşte bu yerleşim yerlerinden biri de San Francisco’ydu. 1846’da yaklaşık 200 kişinin yaşadığı bu küçük yerleşim yeri, ‘Altına Hücum’ kapsamında bölgeye gelip yerleşen kişilerle doldu ve büyüdü. 1852 yılına gelindiğinde bölgede tam 36.000 kişi yaşıyordu.

San Francisco’nun Amerikan futbolu takımı ‘49ers’ın adı ve maskotu da bu dönemden geldi:

forty niners mascot in public

Kaliforniya büyüdü ve eyalet halini aldı.

‘Kırk Dokuzlular’ olarak Amerika’ya gelen kişiler, yerli toplumları topraklarından uzaklaştırdı. Kaliforniya dışından gelenler ilk olarak 1848 yılında Oregon’a, Hawaii’de bulunan Sandviç Adaları’na ve Latin Amerika’ya yerleşti. ‘Altına Hücum’ için gelen yaklaşık 300.000 kişinin yarısı deniz yoluyla, yarısı da karadan geldi.

Diğer ülkelerden gelen kişiler arasında Latin Amerikalılar, Avrupalılar, Avustralyalılar ve Çinliler de vardı.

‘Altına hücum’ sonucunda büyüyüp gelişen Kaliforniya’nın her yerine yollar, kiliseler ve okullar inşa edildi. 1849’da bir eyalet anayasası yazıldı ve bu anayasa referandum oylaması ile kabul edildi. 1850 yılında da Kaliforniya eyalet oldu.

Altın yataklarındaki mülkiyet hakları da bu sayede düzenlendi.

‘Altına hücum’ başladığında, altın yataklarındaki mülkiyet haklarına ilişkin bir yasa mevcut değildi. Bu olaylar sonucunda hak talebinde bulunmayı esas alan yeni bir sistem geliştirildi. Maden arayıcıları, altın ararken basit tekniklere başvurdular ve nehirlerden ve derelerden altın çıkardılar.

Bu süreçte özellikle altının geri kazanılması için geliştirilen yöntemler daha sonra dünya çapında benimsendi. Sonuçta; altının geri kazanılması için kurulan şirketlerin sayısı, bireysel madencilerin sayısını geçti. Bugün milyarlarca dolar tutacak miktarda altın geri kazanıldı. Amerika’nın ekonomisi büyüdü, ancak ‘Altına hücum’a bireysel olarak katılanlar büyük kârlar elde edemedi.

Kaynak: History.com, Atlantic

Bu gönderiyi paylaşın:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email