İltica Mülakatlarına Tercüman Zorunluluğu Getirildi!

İltica mülakatlarında USCIS tercümanı kullanma imkanı sona erdi. USCIS, 13 Eylül 2023 tarihinden itibaren akıcı İngilizce bilmeyen veya mülakat sürecine İngilizce dışında bir dilde devam etmek isteyen bazı iltica başvurusu sahiplerine “mülakata tercüman getirme zorunluluğu” getirdi.

13 Eylül 2023 tarihinden itibaren, sınır dışı edilme sürecinde olmayan iltica başvurusu sahipleri (affirmative asylum applicants);

  • Akıcı İngilizce konuşamıyorlarsa

ya da

  • Mülakat süreçlerine İngilizce devam etmek istemiyorlarsa

yanlarında bir tercüman getirmeleri gerekiyor.

Eğer bu kişiler ihtiyaç duydukları halde bir tercüman getirmezlerse ve iyi bir gerekçe ortaya koyamıyorlarsa, USCIS;

  1. Bu durumu mülakata gelmeme olarak değerlendirerek başvuruyu reddedebilir.
  2. İltica başvurusunu bir göçmenlik hakimine sevk edebilir.

USCIS, İngilizce bilmeyen ve yanlarında tercüman getirmeyen başvuru sahiplerinin sunduğu gerekçeleri değerlendirip duruma göre bir karar verecek.

Getirilen tercümanın, hem İngilizce’yi hem başvuru sahibinin konuştuğu dili akıcı olarak konuşabilmesi ve en az 18 yaşında olması gerekiyor.

Bu tercüman;

  • Başvuru sahibinin avukatı veya yasal temsilcisi,
  • Başvuru sahibinin adına ifade veren bir tanık,
  • Başvuranın vatandaşı olduğu ülkenin hükümetinin bir temsilcisi veya çalışanı,
  • İltica başvurusu yapmış ancak henüz mülakatı yapılmamış bir kimse

olamayacak.

2020 yılında USCIS, COVID-19 pandemisi sebebiyle geçici bir karar yayınlamıştı. Bu karar ile; iltica başvurusu yapan kişilere, mülakata bir tercüman getirmek yerine USCIS’in sunduğu tercümanlık hizmetinden faydalanma imkanı sunuldu. COVID-19 pandemisi önlemleri çerçevesinde, başvuranların telefon yoluyla USCIS bünyesindeki tercümanlarla iletişime geçebilmesi sağlandı. Bu sayede mülakatını İngilizce yapmak istemeyen kişiler, USCIS’in tercümanlarından faydalanabiliyordu. COVID-19 pandemisi sebebiyle hayata geçirilen bu uygulama da böylece sonlandırılmış oldu.

USCIS, bu uygulamayı 12 Eylül 2023 tarihine kadar geçerli olacak şekilde uzatmıştı. Pandemi önlemlerinin rafa kaldırılması ile, iltica başvurusunda bulunan kişilerin mülakatlarına tercümanla gelmelerine ilişkin düzenleme yeniden yürürlüğe girmiş oldu.

Göçmenlik sürecinizde ALO, her zaman yanınızda!

Kaynak: USCIS

Bu gönderiyi paylaşın:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email