İkametgah ve Fiziksel Olarak Bulunma: Residency vs. Physically Present

Amerika’ya gelip yerleşme, göçmen olarak yeni bir hayata başlama veya Amerikan vatandaşlığı kazanma gibi amaçlarınız olabilir. Ne istediğinize göre de USCIS’e gerekli vatandaşlık veya Yeşil Kart başvurusunda bulunursunuz. Bu başvurularda karşınıza çıkabilecek iki temel şart da şunlardır: İkametgah (Residency) ve Fiziksel olarak bulunma (Physically present). Bu iki konsept, birbirleriyle çok karıştırılabilmektedir. Peki aralarında temel olarak ne fark var?

Her iki koşulun tanımı da Federal Düzenlemeler Kanununun (The Code of Federal Regulations) 8’nci Bölümünde “dolaylı” olarak düzenlenmiştir. Söz konusu 8. bölüm, yabancılar ile vatandaşlık hukuku üzerine federal hükümler içermektedir. Bu federal kanuna göre;

 • İkamet etme, Amerika’ya belli bir süreliğine (yerleşme ve oturma niyetiyle) gelmeyi ve kalmayı ifade eder. Diğer bir deyişle bir kişi, Amerika’da hayatını devam ettirmeye karar verir ve Amerika’ya bu niyetle gelip yaşamaya başlarsa kendisinin ikametgahı artık Amerika olur. Çünkü artık kendisinin düzenli olarak yerleşik hayatını sürdüğü yer Amerika’dır. Bir kişi zaman zaman farklı yerlere veya ülkelere de gitse, asıl olarak Amerika’da yaşadığı sürece kendisinin ikametgahı artık Amerika’dır.

 • Fiziksel olarak Amerika’da bulunma, Amerika’ya yasal bir şekilde girmeyi ve Amerika’da belli bir süre kalmayı ifade eder. Ancak burada kişinin, illa ki yerleşme niyetinin olmasına gerek yoktur. Bir kişi, geçici süreliğine Amerika’ya gelmiş olsa bile Amerika sınırları içerisinde olduğu zaman “fiziksel olarak Amerika’dadır”. Örneğin kişi, tatil amacıyla Amerika’ya geldi diye ikametgahı artık Amerika olmaz ancak Amerika’da belli bir süre fiziksel olarak bulunmuş olur.

Hangi Başvurularda İkemetgah ya da Fiziksel Olarak Bulunma Koşulu Aranır?

Hem ikametgah hem de fiziksel olarak Amerika’da bulunma, farklı başvurularda karşımıza çıkabilir. Bununla birlikte ikametgah koşulu, genel olarak Yeşil Kart sahibi olan birisinin başvurularında aranır. Örneğin;

 • Yeşil Kart üzerindeki Koşulu Kaldırma (Form I – 751 veya Form I – 829 Başvurusu): Belli durumlarda aile üzerinden veya yatırım yoluyla kişiler Yeşil Kart alabilir ancak bu Yeşil Kart’ın belli koşulları vardır. Böyle durumlarda göçmenler, bu koşulu kaldırmak için başvuru yaparlar. Başvuru yapılırken elbette gönderilmesi gereken bazı dokümanlar da bulunuyor. Söz konusu ispat araçlarında da genel olarak ikametgah ile alakalı delillerden faydalanmak zorunluluk arz edebiliyor.

Öte yandan fiziksel olarak Amerika’da bulunma, farklı başvurularda özel olarak aranabilen bir şarttır. Örneğin;

 • U Vizesi: U vizesi, Amerika’da iken suç mağdurlarının aldığı bir vizedir. U vizesi statüsüne sahip kişiler, belli bir süre Amerika’da bulunurlarsa Yeşil Karta başvurabilirler. İşte bu noktada U vizesi sahiplerinin Yeşil Kart alabilmesi için, fiziksel olarak Amerika’da bulunma şartı getirilmiştir.
 • T Vizesi: T vizesi, insan kaçakçılığı mağduru olan kişilere verilen bir vizedir. Söz konusu suç mağdurlarının Amerika’da belli bir süre kalmaları için bu vize verilir. T vizesi verilmesinin de önkoşulu, bu kişilerin Amerika’da fiziksel olarak bulunmasıdır.

Hem İkametgah Hem Fiziksel Olarak Bulunma Koşulu Aranan Başvuru: Vatandaşlık!

Yukarıda verilen örneklerin yanında hem ikametgah hem de fiziksel olarak Amerika’da bulunma şartının arandığı en önemli durum, vatandaşlık başvurusudur. Vatandaşlık başvurusu, bu iki koşulun aynı şeyi ifade etmediğini gösteren en önemli olaylardan birisidir. Bir kişinin vatandaşlık kazanabilmesi (naturalization) için şunları sağlaması gerekir:

 • Kişi, Amerika’da 5 yıl boyunca ikamet etmelidir (Bu süre, Amerikan vatandaşlarının eşleri için 3 yıldır). Yani Amerikan vatandaşı olmak isteyen kişi, yerleşme ve oturma maksadıyla en az 5 yıl boyunca Amerika’da yaşamış olmalıdır. Hatta Amerikan Hukuku, farklı ihtimaller dahilinde ikametgah bağının kesilebileceğini de belirtmiştir.
  • Bir kişi, 6 aydan fazla (180 gün) ancak 1 yıldan az (365 gün) Amerika dışında bulunursa ikamet şartının zedelendiği kabul edilir. Ancak aksi durum başvurucu tarafından ispatlanabilir.
  • Bir kişi, 1 yıldan uzun Amerika dışında bulunursa ikamet bağının koptuğu kabul edilir. Eğer bu kişi Amerikan vatandaşlığına başvurmak istiyorsa yeni bir “5 yıllık ikamet süresi” geçirmek zorundadır.
 • Kişi, 5 yıllık ikamet süresinin içerisinde en az 30 ay Amerika’da fiziksel olarak bulunmalıdır (Bu süre, Amerikan vatandaşlarının eşleri için 18 aydır). Ayrıca bu sürenin en az 3 aylık kısmı, vatandaşlık başvuru formu gönderilmeden hemen önce olmalıdır.

Görüldüğü üzere ikametgah ile fiziksel olarak Amerika’da bulunma, birbirleriyle çok iç içe olabilen ancak farklı konseptlerdir. Bu konularda daha ayrıntılı ve net bilgiler almak için her zaman ALO ile iletişim kurabilirsiniz.

Kaynak: USCIS, eCFR

Bu gönderiyi paylaşın:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email