I-751 Formu (Koşulların Kaldırılması Başvurusu) ile İlgili Yeni Düzenlemeler Yayınlandı

Amerika Vatandaşlık ve Göçmenlik Ofisi (USCIS), I-751 Formu (Koşulların Kaldırılması Başvurusu) ile ilgili yeni düzenlemeler yayınladı.

I-751 (Koşulların Kaldırılması Başvurusu) Formu Nedir?

Evlilik yoluyla Yeşil Kart alınması uygulaması, Yeşil Kart alma amacıyla yapılan sahte evlilikleri de beraberinde getirdi. USCIS, bu tür sahte evliliklerin önüne geçebilmek için, Yeşil Kart başvurusu onaylandığı esnada 2 yıldan kısa süredir evli olan çiftlerin evliliğine şüpheyle yaklaşıyor ve 2 yıl süreli, koşullu bir Yeşil Kart veriyor.

İşte Yeşil Kart’ının üzerindeki bu koşulu kaldırmak isteyen kişiler, koşullu Yeşil Kart’larının kullanım süresinin dolmasına 90 gün kala başvuruda bulunabiliyor. Bu başvuru, I-751 Formu ile yapılıyor. Yeşil Kart’larındaki koşulu kaldırmak üzere başvuru yapmayan kişiler, Yeşil Kart’ını kaybetme ve hatta Amerika’dan sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliyor.

Yeşil Kart’ınızdaki bu koşulu kaldırmanız için ihtiyacınız olan I-751 Formu, eşiniz ile beraber veya tek başınıza doldurulabilir. I-751 formunu evli olduğunuz kişiyle birlikte doldurduğunuzda buna joint petition denir. Ancak;

  • Amerikan vatandaşı ya da Yeşil Kart sahibi eşinizden şiddet ve zulüm gördüyseniz,

ya da

  • Evliliğiniz sona erdiyse (boşanma, ölüm gibi sebeplerle),

bu kuraldan muaf olma talebinizi belirterek tek başınıza koşulların kaldırılması başvurusu yapabilirsiniz. Bu muafiyet isteğinin kabul edilmesi için, formda belirtilen şartlardan birini karşılamak ve muaf olmanız gerektiğini gösteren kanıtlar sunmak gerekiyor.

Yeni düzenlemede neler var?

USCIS; I-751 formunun beraber ve tek başına doldurulmasıyla ilgili kuralları belirlediği kılavuzuna güncelleme getirdi. Güncellemeler arasında şunlar var;

I-751 Formu için eşle beraber doldurma kuralının istisnası, tek başına I-751 başvurusu yapabilmek için geçerli kurallarda sevindiren bir haber geldi:

  • USCIS, bir I-751 formunu aldıktan sonra, aynı kişiden farklı bir gerekçeyle sunulan başka bir I-751 formu daha alırsa, bu iki formu ayrı ayrı karara bağlayabilecek.
  • Önceden ‘joint petition’ kuralından bir sebeple muaf olmak isteyen kimseler, bu muafiyet isteğine bir gerekçe sunduğunda o gerekçe değiştirilemiyordu. Bir muafiyet başvurusunda sunulan gerekçenin üstüne, başka bir gerekçeyle başka bir muafiyet başvurusu yapıldığında USCIS bunu kabul etmeyebiliyordu. Bu sebeple joint petition kuralından feragat edemeyenler koşullu Yeşil Kart’ını kaybedip mağduriyet yaşayabiliyordu.
  • Örneğin eşinizle boşandığınız için tek başınıza I-751 başvurusu yaptınız, ancak bu süreçte eşinizden şiddet de gördünüz ve başvurunuza bu sebebi de eklemek istiyorsunuz. Önceden USCIS’in bu konudaki görüşü, tüm mağduriyetlerin başvurunun başlangıcında belirtilmesi ve sonradan herhangi bir ekleme yapılmasına izin vermemekti. Yenilenen kılavuzla beraber başvurucular; muafiyet talebi için sundukları gerekçeye ek olarak, yeni bir mağduriyetin doğması ihtimalinde farklı bir gerekçeyle tekrar I-751 başvurusu yapabilecek.
  • Yani, var olan bir I-751 başvurusunun üzerine başka bir gerekçeyle veya farklı bir muafiyet talebiyle beraber I-751 başvurusu sunan kimselerin ikinci başvuruları, ilkinden ayrı olarak değerlendirecek. Örneğin, ilk I-751 bir ‘joint petition’, ikincisi ise boşanmaya dayalı bir muafiyet talebiyle yapılan tek başına bir başvuru ise, USCIS yeni başvuruyu ilkinden ayrı bir başvuru olarak dikkate alacak.
  • Memurlar, yargılama esnasında önceki I-751 başvurusu da dahil olmak üzere kayıtlardaki tüm kanıtları göz önünde bulunduracak.

Koşulları kaldırma başvurusunun başvuru zamanı, Yeşil Kart’ın süresi dolmadan önceki 90 gün. Bu kısıtlı zaman penceresine de USCIS bir yenilik getirdi:

  • I-751 formunu belirlenen 90 günlük sürede sunmadığı için koşullu Yeşil Kart hakkı sonlandırılan bir kişi, koşullu Yeşil Kart’ını almasının ikinci yıldönümünden sonra başka uygunluk sebebine dayanarak bir I-485 başvurusu yaparsa, statüsünü yeni bir gerekçe ile yeniden ayarlama hakkına sahip olabilecek.
  • Yani, 90 günlük sürede başvuru yapmadığınız için yasal daimi ikamet statünüzü kaybettiyseniz, iki yıllık süre dolduktan sonra yapacağınız yeni bir I-485 başvurusuyla statünüzü yenileme hakkına sahip olabileceksiniz. Bu yeni I-485 başvurusunu yapabilmek için uygunluğa sahip olmanız gerektiğini de hatırlatalım.
  • Bu başvuru değerlendirilirken, USCIS’in kişiye koşullu Yeşil Kart’ı sonlandırılmadan önce herhangi bir bildirimde bulunup bulunmadığına da bakılmayacak. Koşullu Yeşil Kart’ınızın sonlandırılacağı yönünde herhangi bir belge alıp almamış olmanıza bakılmadan statünüzü değiştirmek üzere başvuruda bulunabileceksiniz.

Kaynak: USCIS

Bu gönderiyi paylaşın:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email