Göçmen Mucitler

Göçmenler, Amerika’daki teknolojik gelişmelere ve paralelinde ortaya çıkan ekonomik büyümeye önemli katkılar sağlıyor. 2016 yılında Amerika’daki göçmenler bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarındaki toplam işgücünün yüzde 23’ünü oluşturuyordu. 2003’te yapılan bir araştırmaya göre, Amerika’da dört yıllık üniversite diplomasına sahip bir göçmenin patent sahibi olma olasılığı Amerika doğumlu üniversite mezunlarına göre iki kat daha fazla.

Cato Institute, geçtiğimiz Eylül ayında göçmenlerin Amerika’daki inovasyon faaliyetlerine nasıl katkı sağladığına ilişkin bir araştırma yayınladı. Bu araştırmaya göre 1990-2016 yılları arasında Amerika’daki mucitlerin %16’sını göçmenler oluşturuyor. Toplam inovasyonun yaklaşık %23’ü göçmenler tarafından üretiliyor ve ortalama bir göçmenin Amerika doğumlu ortalama bir mucitten çok daha üretken olduğu belirtiliyor. Ayrıca göçmenlerin toplam ekonomik değerin %25’ini oluşturduğu da tespit edilmiş.

Göçmenler belli bir sektöre odaklanmıyor.

Araştırma sonuçlarına göre Amerika’daki göçmenler inovasyonda belli bir sektöre odaklanmıyor. Bilgisayar, iletişim, ilaç ve tıp, elektronik ve kimya gibi sektörlerdeki inovasyonların %25’i göçmenler tarafından oluşturuluyor. Göçmenlerin bu üretkenliklerinin temel sebepleri, yüksek üretkenlik gösteren bölgelerde yaşamaları ve yeniliğe açık alanlarda faaliyet göstermeleri olarak belirtilmiş.

Araştırmada mucitlerin hayatlarının hangi dönemlerinde daha verimli oldukları da incelenmiş. Buna göre, Amerika doğumlu veya göçmen olmaları fark etmeksizin, mucitlerin büyük kısmı kariyerlerinin başında oldukça verimsiz. 30’lu yaşlarının sonlarında ve 40’larının başlarında en üretken zamanlarını geçiriyorlar ve sonrasında bu üretkenlik istikrarlı bir şekilde düşüyor. Göçmenler bu dönemde daha fazla patent ve ekonomik değer üretiyor.

Göçmen mucitler, Amerika dışından gelen fikirlerin ve teknolojilerinin Amerika’ya ithalini teşvik ediyor ve küresel bilginin yayılmasını kolaylaştırıyor. Araştırma, göçmenlerin Amerika dışından gelen teknolojilere daha çok güvendiğini ve kendileri gibi göçmen mucitlerle işbirliği yapma olasılıklarının daha yüksek olduğunu da gösteriyor. Ancak bu eğilimin azalmakta olduğu ve bu durumun kademeli bir asimilasyona işaret ettiği de belirtiliyor.

Göçmen mucitlerin Amerika doğumlu mucitlerle işbirliği yapma ve etkileşime girme oranlarının artması, bu vasıflı göçmenlerin Amerika’ya gelmesine izin verilmesinin Amerikan ekonomisine ve işçilerin refahına sunduğu katkıyı da belirginleştiriyor.

Kaynak: CATO Institute

Bu gönderiyi paylaşın:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email