Amerikan Mahkemelerindeki Jüri Sistemi Nedir?

Amerika’da duruşmaların jürili olarak yapılması anayasal bir hak. Ülkenin kurucuları, vatandaşlardan oluşan bir jüri tarafından yargılanma hakkına çok önem veriyordu ve bunu ülkenin en yüksek hukuki belgesi olan Anayasa’ya dahil ettiler. Amerikan Anayasası’nın 6. ve 7. değişiklikleri bu hakkı düzenliyor.

Jüri yargılaması, Amerikan yargı sisteminin hayati bir parçası. Bu sistem sayesinde vatandaşlar devletin yargı organında söz sahibi olma hakkını elde ediyor. Yani jüriler bir anlamda Amerika’nın hukuk sisteminde sağduyunun sesi olma görevini üstleniyor. Böylece jüri üyeliği görevi tartışılmaz bir vatandaşlık ödevi olarak görülüyor ve tatbik ediliyor.

Mahkemelerin jürilik görevi yapmaya elverişli vatandaşların kayıtlarını tuttuğu veri tabanları bulunuyor. Jury wheel (jüri çarkı) olarak adlandırılan bu veri tabanlarından rastgele seçilen vatandaşlar, mahkemenin duruşma programı için gerekli görülmesi halinde, daha sonraki bir tarihte jüri seçimi için hazır olmaya çağırılıyor.

Jüri hizmetine hak kazanmanın koşulları neler?

Jüri hizmetine yasal olarak hak kazanabilmek için;

  • Amerikan vatandaşı olmak,
  • En az 18 yaşında olmak,
  • Yeterlilik anketinin doldurulduğu tarih itibarıyla o yargı bölgesinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
  • İngilizceyi yeterli düzeyde okuyabiliyor, yazabiliyor, anlayabiliyor ve konuşabiliyor olmak,
  • Diskalifiye edici nitelikte zihinsel veya fiziksel bir rahatsızlığa sahip olmamak,
  • Daha önce ağır bir suçtan (felony) hüküm giymemiş olmak (medeni haklar yasal yollarla yeniden tesis edilmediği sürece)

gerekiyor.

Kimler jüri hizmetine katılmaktan muaf?

Üç grup federal jüri hizmetinden muaf tutuluyor;

  • Aktif görevdeki Amerikan ordusu mensupları ve Ulusal Muhafızlar,
  • Federal olmayan profesyonel itfaiye ve polis teşkilatı üyeleri,
  • Federal, eyalet veya yerel yönetimlerdeki tam zamanlı kamu görevlileri.

Bu kategorilerin herhangi birinde olup tam zamanlı çalışan kişiler, federal jürilerde görev alamıyor.

Jüri üyeliğine seçildim. Şimdi ne yapmam gerekiyor?

Eğer mahkemenin rastgele seçtiği vatandaşlar arasındaysanız, size bir yeterlilik anketi gönderiliyor. Bu anketi 10 gün içinde doldurup mahkemeye geri yollamalısınız.

Bu anketi çevrimiçi olarak, mahkemenin eJuror sayfasından doldurmanız da mümkün.

Jüri hizmetine çağrılmak, jüride görev alacağım anlamına mı geliyor?

Hayır. Bir duruşma için jüriye ihtiyaç duyulduğunda, jüri çağrısına yanıt olarak mahkemeye bildirimde bulunmuş olan jüri üyelerinden oluşan bir grup, duruşmanın yapılacağı mahkeme salonuna götürülüyor.

Hakim ve avukatlar, bu kişilerin jüride görev almaya uygun olup olmadıklarını belirlemek için genel veya önlerindeki davayla ilgili sorular soruyor. Voir Dire adı verilen bu sürecin sonunda, bazı jüri üyesi adayları duruşmada görev yapmaktan muaf tutuluyor.

Jüri türleri nelerdir?

Başlıca iki jüri türü var: Küçük jüri (Petit jury) ve büyük jüri (Grand jury).

Küçük jüri:

Duruşma jürileri olarak da bilinen küçük jüriler, hem ceza davalarında hem de sivil davalarda karar verebiliyor. Küçük jüriler 6-12 kişiden oluşuyor ve genellikle halka açık duruşmalarda görev alıyor. Ancak jüri görüşmeleri özel tutuluyor.

Küçük jüri duruşma esnasında sunulan delillere bakıp bir karara varıyor. Bu karar, sivil davalarda bir bulgu niteliğinde oluyor. Ceza davalarında ise jürinin verdiği karara göre sanığın suçlu olup olmadığına karar veriliyor.

Küçük jüri, tek davada görev yaptıktan sonra dağıtılıyor. Tek davadan sonra küçük jürinin üyeleri ihraç ediliyor.

Büyük jüri:

Büyük jüriler yalnızca ön cezai konulara odaklanıyor. Bu jüri tipi, savcının sunduğu deliller doğrultusunda bir kişinin suç işlediğini kanıtlayan ve yargılanmasını gerektirecek olası bir nedenin bulunup bulunmadığına karar veriyor. Eğer büyük jüri delillerin yeterli olduğuna karar verirse, kişi hakkında bir iddianame düzenleniyor.

16-23 jüri üyesinden oluşan büyük jürilerin yaptığı işlemler gizli tutuluyor. Bu jüri üyeleri genellikle 18 aya kadar görev yapıyor; ancak hakimin talebi halinde bu süre 24 aya kadar uzatılabiliyor.

Büyük jüri görev süreleri boyunca birden fazla davayı değerlendirebiliyor. Soruşturmaların önemine göre toplanma sıklıkları da değişiklik gösteriyor.

Bu gönderiyi paylaşın:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email