2022 Yılında California’daki Nefret Suçları %20 Arttı

Geçtiğimiz Haziran ayında yayınlanan bir raporda, 2022 yılında California’da işlenen nefret suçları ile alakalı istatistiklere yer verildi. Rapora göre 2022’de neredeyse tüm demografik grupları hedef alan nefret suçlarında artış gözlendi.

Raporda 2022 yılında toplam 2120 farklı nefret suçunun kaydedildiği bilgisi yer alıyor. Bu da bir önceki yıla göre %20,2 oranında bir artışa denk geliyor.

Bölgede nefret suçlarının 2013’ten beri gösterdiği artış oranı ise %145,7 olarak kaydedildi.

California’da nefret suçunun en yoğun olduğu yıl ise, tam 2261 farklı suçun kaydedildiği 2001 senesi.

Nefret suçu nedir?

‘Nefret suçları’; bir kişiye, gruba ya da mülke karşı işlenen, hapis cezası ile sonuçlanabilecek ciddi suçlardır.

Kişi aşağıdaki özelliklerinden birinden kaynaklı hedef alınıyorsa, bir nefret suçundan bahsedilebilir:

  • Fiziksel ya da zihinsel engel,
  • Cinsiyet,
  • Milliyet,
  • Irk ya da etnik köken,
  • Din,
  • Cinsel yönelim,
  • Bu gruplardan bir ya da birkaçına dahil edilebilecek başka bir insanla ilişki.

Nefret suçunun “nefret söylemi”nden farkı

Bu suçların farklı bir kavram olan ‘nefret söylemi’ ile farkı, nefret söyleminin başkalarının haklarına müdahale edilmediği sürece suç teşkil etmemesidir. Bir kişi yukarıda sayılan özelliklerinden dolayı aşağılanırsa, nefret mesajı içerikli herhangi bir yayın ya da materyali yayarsa bu nefret söylemi sayılır ve suç kapsamına girmez.

UNUTMAYIN: Nefret söylemleri, insan haklarını ihlal ederse nefret suçu niteliği kazanır. Kişi, kendisinin seçtiği veya seçmediği cinsiyet, ırk, din, köken, cinsel yönelim, vatandaşlık ya da göçmenlik statüsü gibi durumlardan dolayı şiddete ya da tehdide maruz bırakılıyorsa, burada insan hakları ihlal edildiği için nefret suçu işlenmiş sayılır.

Nefret dilinin yayılmasından endişe ediliyor

California Başsavcısı Rob Bonta, bu artışın bir tür ‘nefret kuşatmasından’ kaynaklandığını düşünüyor. Bonta, düzenlediği basın toplantısında ‘’Nefret dili sosyal medya akışlarımızda ve haber bültenlerinde sıklıkla yer buluyor. Okullarımıza, topluluklarımıza sızıyor. Her yere nüfuz etmiş durumda’’ ifadelerini kullandı.

Artış trendinin istisnası, Uzak Doğululara karşı işlenen nefret suçları oldu. 2020 sonrasında COVID-19 pandemisinin etkisiyle ırkçı saldırılarda artış gözlemlenmişti. 2021 ile 2022 arasında ise, bu tür ırkçı saldırılarda bir azalma olduğu görülüyor. Bonta, konuşmasında bunun olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı.

’Bu rapor, eyaletimizde nefret suçlarına karşı savaşırken yapmamız gereken çok şey olduğunu hatırlatıyor’’ diyen Bonta, tüm ortaklarını ve kolluk kuvvetlerini ‘sonuçları analiz etmeye ve yeniden harekete geçmeye’ çağırdı.

Başsavcı Bonta, California’daki nefret suçları konusunda şimdiye dek kamuoyunu bilgilendirmek adına birçok rapor ve kılavuz yayınladı. Aralarında yürürlükteki nefret suçu yasalarını özetleyen güncel bir kolluk kuvveti bülteni, savcılara rehber niteliğindeki broşürler ve çeşitli raporların da bulunduğu tüm bu belgeler, kolluk kuvvetlerini ve yargıyı olası nefret suçlarına karşı alınabilecek önlemlerle alakalı bilgilendirme amacı taşıyor.

Kaynak: OAC.ca.org, LA Times

Bu gönderiyi paylaşın:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email