ALO EB-5 Visa

Bu yazımızda ele alınacak başlıca konular:

EB-5 Yatırım Yoluyla Green Card Vizesi Nedir?

İstihdam temelli göçmen vizelerinden biri olan beşinci öncelikli EB-5 Green Card vizesi, yatırım yaparak Amerika’ya göç etmeyi düşünen kişiler tarafından seçilen bir Yeşil Kart vize türüdür. 

 

ABD’ye yapılan yatırımlar yoluyla alınan EB-5 vizesi, 1990 yılında Amerikan Kongresi tarafından oluşturulan bir programdır. Bu program, yabancı yatırımcılara Amerika’da kalma ve iş sahası oluşturma imkanı sunan bir Green Card vizesi sağlar. 

 

EB-5 vizesine başvurup onay almanız durumunda, ilk olarak iki yıllık Koşullu Green Card alırsınız. Bu sürenin bitimine üç ay kala, koşulların kaldırılması için başvuru yaparak 10 yıl boyunca geçerli olan Green Card vizenize sahip olabilirsiniz.

Önemli Bilgiler

 • EB-5 vize sahibi kişi, Amerika’da yapmayı planladığı yatırımları yapabilir ve bu sayede gelir elde edebilir.
 • EB-5 Green Card vize sahibi kişi, 5 yıl boyunca Amerika’da daimi olarak yaşadıktan sonra Amerikan vatandaşlığı başvurusunda bulunabilir.
 • EB-5 Yeşil Kart sahibi kişi, Amerika dışına seyahat edebilir ve geri döndüğünde de Green Card’ı ile ülkeye giriş yapabilir.
 • EB-5 vizesi sahibinin eşi ve 21 yaşının altındaki bekar çocukları da Green Card alarak Amerika’ya gelebilir.

EB-5 Vizesini Kimler Alabilir?

EB-5 vizesini sağlamak için gerekli minimum yatırım miktarını ve USCIS’in belirlediği kriterleri karşılayan kişiler EB-5 vizesini alabilmektedir. Kısaca, EB-5 vizesini almak isteyen kişilerin karşılaması gereken 3 temel şart bulunmaktadır. 

 1. Belirli yatırım miktarını karşılamak.
 2. En az 10 tam zamanlı kişiyi çalıştırmak veya çalıştıracak olmak.
 3. Ticari bir iş planının ve yeni bir işletmenin bulunması.

Gelin bütün kriterleri daha detaylı bir şekilde inceleyelim:

EB-5 vizesine uygun olup olmadığınızı öğrenmek ister misiniz?

Hemen ücretsiz testimizi çözün ve sonucunuzu görün! Size ulaşalım!

Testi Başlat

EB-5 Vizesi Alabilmek İçin Sağlanması Gereken 3 Kriter

 1. Kriter: Belli bir miktar sermayenin, söz konusu alana yatırılması gerekir.

Şart koşulan yatırımın miktarı, 15 Mart 2022 tarihinde Biden Hükümetinin imza attığı Yasa Tasarısının (EB-5 Reform and Integrity Act) öncesinde ve sonrasında başvuru yapılmasına göre değişiklik gösterecektir:

Eğer bu tarihten önce bir başvuru yapıldıysa, minimum yatırım değeri 1.000.000$ olmalıdır. Ancak USCIS’in belirlediği hedeflenen istihdam alanlarından* birisinde (targeted employment area) bu yatırımı yapmayı hedefliyorsanız; bu durumda 500.000$ yatırım yapılması yeterli görülmektedir.

Eğer bu tarihten sonra bir başvuru yapıldıysa, minimum yatırım değeri 1.050.000$ olmalıdır. Ancak USCIS’in belirlediği hedeflenen istihdam alanlarından birisinde (targeted employment area) bu yatırımı yapmayı hedefliyorsanız; bu durumda 800.000$ yatırım yapılması yeterli görülmektedir.

*Hedeflenen istihdam alanları, genel olarak kırsal kesimler veya işsizliğin yüksek olduğu bölgeler olarak belirlenir. Bu alanlara yapılan yatırımlar, bölgenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunduğu için EB-5 programı kapsamında teşvik edilir ve yatırımcılar için daha düşük bir yatırım eşiği sunar.

Ayrıca tek ve bağımsız yatırımcı olarak yatırım yapabileceğiniz gibi, USCIS’in Bölgesel Merkezi Programından (Regional Center Program) yararlanabilirsiniz. Bu program, bir veya birden fazla ek yatırımcı ile bir araya gelmek isteyen göçmen yatırımcılar içindir.

Dikkat!
 • USCIS sermayeyi sadece para olarak değerlendirmemekte; aynı zamanda teçhizat, donanım veya maddi değeri olan her türlü mülkü de bu kapsamda değerlendirmektedir. Ayrıca belirtilmelidir ki USCIS, bu maddi varlıkların hukuka aykırı bir şekilde elde edilip edilmediğini de kontrol etmektedir.
 • Yatırım ise, size ait olan sermayenin yaptığı katkı olarak nitelendirilmektedir. Belli durumları göstermeleri halinde bir yatırımcının borçlanmak suretiyle sermaye katkısında bulunması da izin verilmiştir. Ancak böyle bir durumda kredi; yatırımcı tarafından diğer maddi kaynakları ile güvence altına alınmış olmalıdır.
 • Yatırımın bir emre yazılı senet aracılığıyla yapılması da mümkündür. Burada yatırımcı olarak sizin, borçtan sorumlu olduğunuzu senet üzerinde belirtmeniz beklenir.
 • Altını çizmekte yarar vardır ki yatırımın temelinde sermaye riskinin yer alması gerekir. Diğer bir deyişle; bireysel kişilerle akdedilen sözleşmesel veya borç karşılığı alınan maddi taahhütler yatırım olarak nitelendirilemeyebilir (Farklı durumlara göre USCIS’in belli sözleşmelerin varlığına rağmen yatırılan değeri sermaye olarak değerlendirildiği görülmektedir).

2. Kriter: Ticari bir iş planının ve yeni bir işletmenin bulunması gerekir.

Ticari bir işletme, Amerika Birleşik Devletleri içerisinde kar elde etmek amacıyla kurulmuş şahıs şirketleri, ortaklıklar, holdingler ve alt şirketleri, ortak girişimler, iştirakleri veya benzeri kuruluşları kapsar. Yani gayrimenkul yatırımları ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar EB-5 Green Card için uygun değildir. Bu şart, yeni bir iş kurarak, mevcut işletmeye yatırım yaparak, mevcut işletme satın alınarak veya hedeflenen istihdam alanlarına yatırım yaparak sağlanabilir.

 

Kısaca tüm EB-5 yatırımcıları, aşağıdaki koşullarda kurulmuş yeni bir ticari işletmeye yatırım yapmalıdır:

Yeni bir ticari işletme, yasal iş faaliyetlerini sürdürecek şekilde kurulan herhangi bir kâr amaçlı faaliyeti ifade eder, bunlar arasında:

 • Bir şahıs işletmesi;
 • Ortaklık (sınırlı veya genel);
 • Holding şirketi ve tamamen kendisine ait bağlı ortaklıkları (her bir bağlı ortaklık yasal bir iş faaliyeti için kurulmuş kâr amaçlı bir faaliyetle meşgul olmalıdır);
 • Ortak girişim;
 • Şirket;
 • Ticari güven;
 • Limited şirket; veya
 • Halka açık veya özel mülkiyete sahip olabilecek diğer varlıklar.

 

Bu tanım, kişisel bir konutu sahiplenmek ve işletmek gibi ticari olmayan faaliyetleri içermez.

Dikkat!
 • Bir yatırımcı olarak EB-5 vizesi aracılığıyla Amerika’ya gelmek ve Green Card almak istiyorsanız, bu durumda en azından işinizin tanımını, sunacağınız ürünleri veya hizmetleri ile amaçlarınızı ortaya koymalısınız.
 • Bu iş planınızın içerisinde ayrıca market analizlerinin, diğer işletmelerle nasıl rekabet edeceğiniz konusundaki politikalarınızın, fiyatlandırma hedeflerinizin, hedef tüketici kitlenizin ve gerekliyse lisanslarınızın gösterilmesi gerekir. Ayrıca tüketim zincirinde temin ve dağıtım işlemlerini nasıl gerçekleştireceğiniz konusunda da güven uyandırmalısınız.
 • Bir yatırımcının EB-5 vizesi alabilmesi için, söz konusu işletmede ya günlük ya da belli bir politika doğrultusunda düzenli olarak çalışması ve en azından idari bir görev üstlenmesi gerekir.
 • Kural olarak ticari işletmenin 29 Kasım 1990 tarihinden sonra kurulmuş olması gerekir. Ancak belli şartları sağlaması durumunda önceden kurulan işletmelerin de bu kapsamda değerlendirilmeleri mümkündür.
 • Ticari bir işletme ise, Amerika Birleşik Devletleri içerisinde kar elde etmek amacıyla kurulmuş şahıs şirketleri, ortaklıklar, holdingler ve alt şirketleri, ortak girişimler, iştirakleri veya benzeri kuruluşlardır. 

3. Kriter: Yatırım sonucu yeni iş olanaklarının açılması gerekir.

 • EB-5 vizesi üzerinden bir yatırımcı olmak isteyen birisinin, girişimiyle birlikte Amerika’da en az 10 tane tam zamanlı çalışacak kişi adına iş imkanı yaratması gerekir.
 • Eğer istihdam edeceğiniz çalışanlar belirli ise, gerekli dokümanlar ile birlikte I-9 Formunu göndermeniz ve işe almayı hedeflediğiniz 10 kişiyi göstermeniz gerekir.
 • Eğer istihdam edeceğiniz çalışanlar belirli değilse, iş planınız içerisinde en az 10 çalışanın nerede çalışacağının gösterilmesi ve 2 yıl içerisinde bu çalışanların işe alınacağının belirtilmesi gereklidir. 2 yıllık sürenin, I-526 Formunuzun başvurusunun onaylanmasından 6 ay sonra başladığı kabul edilir.
Dikkat!
 • Tam zamanlı çalıştırmak, söz konusu pozisyonun en azından 35 saatlik bir çalıştırma süresine sahip olmasıyla sağlanabilir. İş paylaşımına dayalı olarak iki veya daha fazla işçinin yaptıkları işlerin toplamının da en az 35 saate erişmesiyle birlikte bir tane tam zamanlı işçi kriteri de sağlanmış olacaktır (Örneğin A çalışanı haftada 15 saatini harcarken B çalışanı 20 saatini harcıyor; bu ikisinin yaptığı iş ile tam zamanlı çalışan kadrolarından bir tanesinin şartları sağlanmış oluyor).
 • Ekonomik zorluklar yaşayan “zor durumdaki işletmeler” için bazı istisnalar olabilir. Zor durumdaki bir işletme, en az 2 yıldır var olan ve başvuru tarihinden önceki 1 ila 2 yıl içinde net değerinin en az %20’sine eşit bir net kayıp yaşamış olan işletmedir.

EB-5 Vize Başvuru Süreci

EB-5 vizesini almak 1 ile 3 yıl arasında sürebilir ve bu süreç davadan davaya değişmektedir. Başvurunuzun ilk aşamasında kullanacağınız I-526 Formunun USCIS tarafından değerlendirilmesi yaklaşık 1 yıl sürmektedir. 

Daha sonrasında başvurduğunuz yere göre kullanmanız gerekeceğiniz DS-260 ve I-485 Formlarının USCIS tarafından işleme alınma sürelerini güncel olarak kontrol etmek için USCIS’in web sitesine göz atabilirsiniz.

EB-5 Yeşil Kart Nasıl Alınır?

EB-5 vizesine hem Amerika’dan hem de Amerika dışından başvurabilirsiniz. Amerika’da başka bir yasal statüde bulunuyorsanız, Statü Değişikliği (Adjustment of Status) yoluyla EB-5 vizesine başvurabilirsiniz. Amerika dışında iseniz, ABD konsolosluğu aracılığıyla başvurmanız gerekecektir.

Amerika Dışından ABD Konsolosluğu Aracılığıyla EB-5 Vize Başvurusu

1. ADIM: I-526 veya I-526E Formunun Doldurulması

Öncelikle I-526 veya I-526E Formunu doldurup ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri’ne (USCIS) postalayarak süreci başlatabilirsiniz. I-526 Formu, bağımsız tek başına yatırımda bulunacak yatırımcılar içindir. I-526E Formu ise yatırımlarını bölgesel merkezi program (Regional Center Program) kapsamında bir veya birden fazla ek yatırımcı ile bir araya gelmek isteyen göçmen yatırımcılar içindir.

2. ADIM: Vize Bülteni (Visa Bulletin) Kontrolü

Her sene verilecek EB-5 Green Card sayısı sınırlıdır bu sebeple fazla başvuru olduğu seneler sıra oluşmaktadır. Bir sonraki adıma geçebilmek için öncelikle aylık yayımlanan vize bültenini ziyaret ederek Green Card başvuru sıranızın gelip gelmediğini kontrol etmeniz gerekir. I-526 formunun gönderildiği tarih Priority Date olarak kabul edilir ve bu tarihe göre sıraya alınırsınız. Sıranız geldiğinde bir sonraki adma geçebilirsiniz.

3. ADIM: DS-260 Formu ile Green Card Başvurusu

Mülakat randevusu öncesinde elçilik onaylı bir doktordan tıbbi muayene raporu almanız gerekir. İlgili doktorların bilgilerine konsolosluğun sitesinden ulaşabilirsiniz.

4. ADIM: Tıbbi Muayene

Mülakat randevusu öncesinde elçilik onaylı bir doktordan tıbbi muayene raporu almanız gerekir. İlgili doktorların bilgilerine konsolosluğun sitesinden ulaşabilirsiniz.

5. ADIM: Mülakat

DS-260 formu ile Green Card başvurunuzu yaptıktan sonra başvuru sonunda yine aynı sayfadan mülakat için tarih alırsınız. Mülakat tarihine kadar gereken belgeleri toplamanızı öneririz. Mülakatta sorulacak sorular, formda doldurduğunuz bilgilere ilişkin olabileceği gibi yatırım ve iş planınızla alakalı detaylı sorular olabilir.

6. ADIM: Başvuru Sonucu

Başvuru durumunuzu CEAC’nin sitesinden göçmen vizesi başvuru numaranızı (Immigrant Visa Case Number) girerek kontrol edebilirsiniz. Green Card başvurunuz onaylandıysa, konsolosluk memuru size bir bilgi paketi verir. “Visa Packet” olarak geçen bu paketi kesinlikle açmamalısınız. Amerika’ya vardıktan sonra paketi sınır kapısında yer alan memura verirsiniz ve memur evrakınızı inceledikten sonra sizi ülkeye kabul edip etmeyeceğine karar verir. Varışınızdan sonraki 45 gün içinde basılan Green Card’ınız Amerika’daki adresinize yollanır.

Amerika İçinden Change of Status Yoluyla EB-5 Vize Başvurusu

Eğer Amerika’da, göçmen olmayan bir statüyle bulunuyorsanız ve statünüzün süresi I-526 formu onaylanana kadar dolmayacaksa Amerika içinden EB-5 Green Card’a başvurabilirsiniz. 

 

I-526 formunun USCIS tarafından sonuçlandırılma sürelerini güncel olarak takip etmek için USCIS’in sitesini ziyaret edebilirsiniz. (Sonuçlandırılma süresi, 2024 itibarıyla ortalama 1 yıl sürmektedir.)

1. ADIM: I-526 veya I-526E Formunun Doldurulması

Öncelikle I-526 veya I-526E formunu doldurup USCIS’e postalayarak süreci başlatabilirsiniz. I-526 formu, bağımsız tek başına yatırımda bulunacak yatırımcılar içindir. I-526E formu ise yatırımlarını bölgesel merkezi program (Regional Center Program) kapsamında bir veya birden fazla ek yatırımcı ile bir araya gelmek isteyen göçmen yatırımcılar içindir.

2. ADIM: Vize Bülteni (Visa Bulletin) Kontrolü

Her sene verilecek Green Card sayısı sınırlıdır bu sebeple fazla başvuru olduğu seneler sıra oluşmaktadır. Bir sonraki adıma geçebilmek için öncelikle aylık yayımlanan vize bültenini ziyaret ederek Green Card başvuru sıranızın gelip gelmediğini kontrol etmeniz gerekir. I-526 formunun gönderildiği tarih Priority Date olarak kabul edilir ve bu tarihe göre sıraya alınırsınız. Sıranız geldiğinde bir sonraki adma geçebilirsiniz.

NOT: Eğer başvuru yapmadan önce, Vize Bülteni’ne göre EB-5 kategorisi için uygun Green Card kontenjanı varsa 1. adım ile 3. adımı birlikte tamamlayabilirsiniz.

3. ADIM: I-485 Formu ile Green Card Başvurusu

I-485 Formunu doldurarak Adjustment of Status yoluyla Green Card başvurusu yapabilirsiniz. Formun yanında, kopyasını eklemeniz gereken doğum sertifikası, sabıka kaydı, evlilik cüzdanı gibi birçok belge vardır.

4.ADIM: Biyometrik Randevusu

Green Card başvurusu yaptıktan sonra USCIS, size biyometrik randevu yerini ve tarihini içeren bir belge (I-797C formu) yollar. Biyometrik randevunuza katıldığınızda parmak iziniz taranır, imzanız alınır ve fotoğrafınız çekilir. 

4. ADIM: Mülakat (gerekli görülürse)

USCIS mülakata katılmanız gerektiğine karar verirse, mülakat randevu bilgilerini tarafınıza mektupla veya internet üzerinden yollar.

5. ADIM: Başvuru Sonucu

Başvuru durumunuzu USCIS’in sitesinden kontrol edebileceğiniz gibi +800-375-5283 numaralı telefondan USCIS iletişim merkezini arayarak da öğrenebilirsiniz. Başvurunuza dair karar alındığında, USCIS, tarafınıza yazılı bir karar mektubu yollar. Başvurunuz kabul olmuşsa bu mektuptan bir süre sonra Green Card’ınız postalanır. Eğer başvurunuz reddedilmişse mektupta reddedilme nedenleri de yer alır.

Amerika’da yatırım yoluyla Green Card almak mı istiyorsunuz? Karmaşık başvuru sürecinde başarılı olmak için ne yapmanız gerektiğini biliyoruz!

EB-5 Vizesi Almak İçin Gereken Belgeler

 • Çalışan ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere ait geçerli pasaportlar
 • Fotoğraflar
 • Doğum belgesi
 • Adli sicil kayıtları
 • Yapılacak yatırıma dair belgeler ve analizler.

EB-5 Vize Başvurusu İçin Gerekli Formlar

 • I-94 Formu: Vize başvurusunda bulunan kişinin daha önce ABD’ye giriş yapmış olduğuna dair kayıttır.
 • Form I-485, Daimi İkametgah Kayıt Başvurusu veya Statü Değişikliği: Bu form, genellikle ABD’de bulunan ve statüsünü daimi ikametgaha değiştirmek isteyen başvuru sahipleri tarafından kullanılır.
 • Form I-693, Sağlık Muayenesi ve Aşılama Kayıt Raporu: Kamu sağlığı gerekçesiyle Amerika Birleşik Devletleri’ne kabul edilemez olmadığınızı kanıtlamak için kullanılır. Konsolosluk yoluyla başvuruyorsanız mülakatta tıbbi muayene raporu sunmanız gerekir.
 • Makbuzlar: Form başvuru ücretinin ödendiğine dair makbuz, DS-260 başvuru ücretinin ödendiğine dair makbuz ve başvuru sürecinde yaptığınız diğer giderlerin makbuzları…
 • Tamamlanmış DS-260 Formu Onay Sayfası: Konsolosluk yoluyla başvuru yapıyorsanız daha önceden doldurduğunuz bu formun onay sayfasını mülakata getirmelisiniz.

 

Not: Bu bilgiler genel bilgilendirme amacıyla yazılmıştır. Gerekli belgeler ve formlar kişiden kişiye değişebilmektedir. 

 

Bu belgelerin bir kısmının I-526 ve I-485 formlarıyla birlikte sunulması gerekirken bir kısmını mülakatta yanınızda götürmeniz beklenir. Başvuru yaparken tarafınıza gelecek yönergelere göre aşama aşama belgeleri sunabilirsiniz. Bu sebeple tüm belgeleri başvuru yapmadan önce eksiksizce toplamanızı öneririz.

 

EB-5 vizesine başvururken belgelerinizin eksik olması çok önemlidir. Belgelerde eksiklik olması, EB-5 vize başvurunuzun uzamasına hatta reddedilmesine sebep olabilir. EB-5 vizesi alma şansınızı yükseltmek için başvurunuzu ALO ile yürütebilirsiniz, belge toplama aşamasında da profesyonel ekibimizle yanınızdayız!

EB-5 Vizesi: Püf Noktaları

 • Yatırım seçeneklerinizi iyice araştırmanız ve değerlendirmeniz çok önemlidir. Unutmayın, yatırımınız en az 10 tam zamanlı iş yaratmalı ve bu durumu korumalıdır.
 • Fon kaynağı gerekliliklerini anlamak çok önemlidir. USCIS, fonların kaynağının yasal bir kaynak olmasını arar. Bu sebeple USCIS’i fon kaynağınızın yasal olduğuna dair ikna etmek için tatmin edici kanıtlar sunmanız gerekir.
 • EB-5 Green Card başvuru sürecinde mülakata katılmanız gerekir. Mülakat öncesinde başvuru belgelerinizi inceleyerek, Amerika’da kalış amacınız, işiniz, yatırımınız ve sermayeniz hakkındaki detaylı soruları yanıtlamaya hazırlanın. Mülakata, sunduğunuz tüm belgelerin orijinal versiyonlarını götürmeyi unutmayın.
 • Bir yatırımcı olarak EB-5 vizesi aracılığıyla Amerika’ya gelmek ve Green Card almak istiyorsanız, bu durumda en azından işinizin tanımını, sunacağınız ürünleri veya hizmetleri ile amaçlarınızı ortaya koymalısınız. Bu iş planınızın içerisinde ayrıca market analizlerinin, diğer işletmelerle nasıl rekabet edeceğiniz konusundaki politikalarınızın, fiyatlandırma hedeflerinizin, hedef tüketici kitlenizin ve gerekliyse lisanslarınızın gösterilmesi gerekir. Ayrıca tüketim zincirinde temin ve dağıtım işlemlerini nasıl gerçekleştireceğiniz konusunda da güven uyandırmalısınız. EB-5 Green Card almak uzun süren bir başvuru sürecidir, dolayısıyla işinizi şansa bırakmayıp profesyonel yardım almanızı öneririz.

Akcok Law Office ile EB-5 Vizenizi Beraber Alalım!

EB-5 vizesi almak oldukça uzun ve karmaşık bir sürece dönüşebilir. Akcok Law Office olarak her zaman size yardımcı olmak için buradayız.

 

Hemen bizimle iletişime geçin, EB-5 vize başvuru sürecinizi birlikte başlatalım!

Utku Galip Akçok
Utku Galip Akçok

Avukat Utku Galip Akçok, ALO’nun kurucusudur. O da sizin gibi bir göçmen olarak Amerika’ya gelmiştir ve bugün California ve New York'ta lisanslı bir avukattır.

Sıkça Sorulan Sorular

I-526 formu, bağımsız tek başına yatırımda bulunacak yatırımcılar içindir. I-526E formu ise yatırımlarını bölgesel merkezi program (Regional Center Program) kapsamında bir veya birden fazla ek yatırımcı ile bir araya gelmek isteyen göçmen yatırımcılar içindir.

EB-5 vizesi, gerekli tüm şartları karşılayan ve başvurusu onaylanan yatırımcılara ABD’de koşullu oturma izni (Green Card) sağlar. Ancak, bu sürecin bir garantiye sahip olmadığını belirtmek gerekir. Başvurunun onaylanması, yatırımcının yatırımının geçerliliğini, iş yaratma potansiyelini ve diğer gereklilikleri karşılamasına bağlıdır. Başvuru sürecinde dikkatli bir şekilde hazırlanmak ve tüm belgeleri eksiksiz sunmak, onay şansını artıracaktır.

EB-5 vizesi için, ABD’de kar amacı güden yeni bir ticari işletmeye yatırım yapılması gerekir. Bu, çeşitli sektörlerdeki işletmeleri içerebilir, ancak gayrimenkul yatırımları ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar uygun değildir.

EB-5 vizesi ile Amerika’da yaşama, çalışma ve seyahat etme hakkına sahip olursunuz. Ayrıca eşiniz ve 21 yaş altı bekar çocuklarınız da sizinle birlikte Green Card alabilir.

EB-5 vizesi için onaylanma oranı, başvurunun yeterliliğine, yatırım projesinin uygunluğuna ve USCIS’in güncel politikalarına göre değişkenlik gösterir. Geçmiş yıllarda onaylanma oranları dalgalanmalar gösterse de, iyi hazırlanmış ve tüm gereklilikleri karşılayan başvuruların genellikle daha yüksek onaylanma şansına sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Bölgesel Merkez Programı, EB-5 yatırımcılarının yatırımlarını bir araya getirerek daha büyük projeleri finanse etmelerine olanak tanıyan bir programdır. Bu program, hem yatırımcılar hem de proje geliştiricileri için çeşitli avantajlar sunar.

Eğer konsolosluk aracılığıyla başvuru yapıyorsanız, Green Card başvurusu 2023 itibarıyla minimum $4,490’dır (I-526 Formu, DS-260 Formu, Muayene Bedellleri, USCIS Immigrant Fee…). 

 

Eğer Amerika içinden başvuru yapıyorsanız, Green Card başvurusu 2023 itibarıyla minimum $4,900’dır (I-526 Formu, I-485 Formu, Biyometrik Randevusu). Tüm bu ücretlere ek olarak, 2 yılın sonunda I-829 formuyla yapacağınız koşulların kaldırılması başvurusunun ücreti $3,750’dır.

 

Not: Başvuru esnasında doldurmanız gereken formlar durumunuza bağlı olarak değişiklik gösterebilir ve ekstra masraflar çıkabilir.

İlk adımda başvurmanızı sağlayan I-526/I-526E Formlarını doldurup gönderdikten sonra yapacağınız değişiklikler konusunda dikkatli davranmanız gerekir. USCIS’e gönderdiğiniz ve gösterdiğiniz iş planına olabildiğince uymanızda büyük fayda bulunmaktadır. Bazı durumlarda USCIS, programda yaptığınız belli değişiklikleri bir sorun olarak görmemektedir. Ancak “material change” adı verilen esaslı değişiklikler gerek EB-5 vizenizin onaylanması gerek Green Card’ınızı aldıktan sonra üzerindeki koşulun kaldırılması aşamalarında sıkıntı çıkmasına neden olabilmektedir.

 

USCIS genel olarak Bölgesel Merkezin (Regional Center) değiştirilmesi, yatırımın esaslı şartlarında değişiklikler yapılması, istihdam olanağı sunulacak olan sektör çapında değişiklikler yapılmasını genel olarak “material change” olarak değerlendirilmektedir. Örneğin büyük bir ihtimalle inşaat sektöründe yatırım yapmayı hedeflerken odağınızı bir anda ulaşım sektörüne çevirmeniz durumunda, inşaat sektörü üzerinden yaptığınız başvurunuzun reddedilmesine sebep olacaktır.

 

USCIS genel olarak EB-5 vizesine başvurmanın genel şartlarını etkilemeyen küçük çaplı değişiklikleri ise “material change” olarak değerlendirmemekte ve ret kararı vermemektedir. Genelde belli hususların açıklanmasına yönelik detaylar, projenin kapsamında kalacak bir takım değişiklikler bu kapsamda değerlendirilmektedir. Örneğin işletmeyi/yatırım yapmayı düşündüğünüz restoran “Çin Mutfağına” odaklanacak iken daha sonrasında sizin bunu “Meksika Mutfağına” çevirmeniz USCIS’i pek rahatsız etmemektedir.

 

Bu hususta tavsiyemiz hem Bölgesel Merkezler (Regional Centers) ile işbirliği içerisinde hareket etmeniz hem de daha ayrıntılı bilgil için ALO ekibimize danışmanız olacaktır.

Her iki kartın da sağladığı haklar ve ayrıcalıklar aynıdır. Koşullu Green Card, 2 yıl için verilirken normal Green Card 10 yıl sürelidir. Koşullu Green Card Green Card başvurusu onaylandığı anda, 2 yıldan az süredir evli olan kişilere verilir. Aldıktan 1 yıl 9 ay sonra ise koşulun kaldırılması için I-829 formu doldurularak başvuru yapılması gerekir.

Hayır, USCIS, yatırım yoluyla Green Card için herhangi bir eğitim şartı koşmamıştır. Sadece yatırım şartlarını ve koşullarını sağlayıp sağlamadığınız hususunda bir inceleme yapılır.

EB-5 vizesi ile ABD’ye gelen yatırımcılar, ilk olarak iki yıllık koşullu oturma izni (Green Card) alırlar. Bu koşullu statünün kaldırılması ve kalıcı Green Card’a sahip olabilmek için, yatırımcıların I-829 dilekçesi adı verilen bir başvuruda bulunmaları gerekir.

Sadece Bir Mesaj Kadar Uzağınızdayız!

Burlingame Ofisimiz
📍330 Primrose Rd #510, Burlingame, CA 94010, United States.
Berkeley Ofisimiz
📍1889 Alcatraz Ave Berkeley, CA 94703, United States.
İletişim Hattı

Akcok Law Office ile Güvenilir Göçmenlik Danışmanlığı Alın!

Deneyimli göçmenlik avukatımız Utku Galip Akçok ile birebir danışmanlık randevusu almak için aşağıdaki formu doldurun. Sorularınızı bizzat yanıtlayalım.